Chia sẻ là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc

Huyền
Lúc này con bạn đã biết dành bao nhiêu trong số tiền tiêu vặt của mình để chia sẻ (Chúng tôi dùng hai từ chia sẻ và cho tặng đồng nghĩa với nhau). Nhưng con vẫn tiếp tục hỏi bạn, tại sao phải chia sẻ khi cậu bé khó lòng có đủ tiền cho nhu cầu của chính mình?Cho tặng không phải là một bài học được dạy hôm nay để áp dụng ngay ngày mai. Đó là một bài học cần thời gian để thấm vào đầu con trẻ qua nhiều năm nhưng lợi ích của việc thường xuyên cho tặng sẽ kéo dài suốt đời.
Hiển thị tất cả kết quả cho ""