Thuật ngữ về kỹ năng trong trò chơi của trẻ

Huyền
Vui chơi không chỉ hỗ trợ phát triển thể chất mà còn giúp ích cho các hoạt động sinh hoạt, xã hội, học tập của trẻ sau này. Chúng tôi xin giới thiệu những thuật ngữ về kỹ năng trong trò chơi cơ bản thường gặp trong sách để cha mẹ có thể hiểu hơn về lợi ích của từng kỹ năng thường thấy trong các trò chơi đối với sự phát triển của bé.
Hiển thị tất cả kết quả cho ""