Trí thông minh trong hoạt động vui chơi đa dạng của trẻ

Huyền
Thuyết trí thông minh đa dạng được tiến sỹ Howard Gardner - giáo sư về Nhận thức và Giáo dục của Đại học Harvard - tập trung nghiên cứu và công bố, đến nay đã phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau và đặc biệt hữu ích trong việc định hướng giáo dục trẻ em. Ở phạm vi hẹp hơn, thuyết trí thông minh trong hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ giúp cha mẹ hiểu rõ hơn con cái qua các dạng trò chơi con tham gia: trò chơi đó sẽ hỗ trợ các dạng trí thông minh gì, điểm yếu và điểm mạnh của con qua từng dạng trò chơi, sự hưởng ứng hợp tác hay thờ ơ từ chối... Từ đó chúng ta sẽ thấy tin tưởng hơn ở bàn thân mình, tôn trọng con hơn khi con hòa mình vào trò chơi và hòa hợp vói những sự tương tác, biểu hiện của con thông qua dạng trò chơi đó.
Hiển thị tất cả kết quả cho ""